Mikä juurruttaminen?

Juurruttaminen Juuri-hankkeessa perustuu:

 • yhteisesti jaettuun näkemykseen vanhus- ja väkivaltatyön eettisistä periaatteista

 • riittävään kokemukseen käytännön asiakastyöstä ja arjesta

 • erilaisten kaltoinkohtelu- ja väkivaltatilanteiden katkaisuun ja ikääntyneiden tarpeisiin soveltuvien auttamisen tapojen, käytäntöjen ja palveluiden luomiseen

 • verkostoyhteistyöhön ja tehokkaaseen vuorovaikutukseen eri toimijoiden kesken

 • suunnitelmalliseen ja osallistavaan yhteistyöhön

 • pilottikohteen paikallisiin tarpeisiin ja voimavaroihin

 • alueellisesti toimivan moniammatillisen asiantuntijaverkoston ja mallinnetun auttamistyönprosessin muodostamiseen

 • kokemusten keruuseen ja vahvaan dokumentointiin, jotta hankkeesta voidaan hyötyä laajemminkin

Juurruttaminen on:

 • uuden toimintatavan tuottamista ja käyttöönottamista samanaikaisesti

 • työprosessien kehittämistä osallistavana menetelmänä

 • kokemusten ja osaamisen kerryttämistä käytännön asiakastyöstä

 • yhteinen oppimisprosessi, joka muotoutuu käytännön osaamiseksi hankkeen kuluessa

Juurruttaminen EI ole:

 • pelkkää tiedon jakamista yksittäisin luennoin tai seminaarein

 • ylhäältäpäin annettuja toimintaohjeita ja malleja

 • silmien sulkemista mahdollisilta ongelmilta, joita uusien työtapojen käyttöönottoon sisältyy

 • irrallinen toimenpide hankkeen lopussa